Wyślij link aktywacyjnyAby skorzystać z promocji i otrzymać 120 zł premii gwarantowanej należy zarejestrować się w Promocji. Aby założyć Konto Godne Polecenia w promocji "Konto na 4%", należy użyć linku zawartego w mailu potwierdzającym rejestrację i po powtórnym przeniesieniu na stronę konto.zpremia.pl skorzystać z linku udostępnionego w aplikacji. Następnie, po przejściu na dedykowaną stronę i zaakceptowaniu zgód, należy użyć przycisku "Otwórz konto" i wypełnić wniosek, zawrzeć umowę o Konto Godne Polecenia w promocji "Konto na 4%" i w każdym z kolejnych miesięcy - kwietniu, maju i czerwcu zasilić założone w ramach Promocji Konto Godne Polecenia w promocji "Konto na 4%" kwotą każdorazowo nie mniejszą niż 800 zł, przy czym liczy się data zaksięgowania transakcji. Transakcje anulowane oraz przelewy z konta Uczestnika prowadzonego w Banku Zachodnim WBK nie będą brane pod uwagę.

Oferta skierowana do nowych Klientów Banku w rozumieniu treści Regulaminu oraz klientów Banku, którzy nie posiadali konta osobistego prowadzonego w złotych polskich od dnia 15.08.2015 r.

Po zakończeniu promocji "Konto na 4%" , tj. od dnia 1.07.2017 r., opłaty za kartę MasterCardR Omni lub kartę MasterCardR PAYBACK Omni będą pobierane zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności a oprocentowanie na Koncie Godnym Polecenie będzie zgodne z Tabelą oprocentowania kont oraz lokat terminowych dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie Konta Godne Polecenia jest zmienne. Stan na 26.10.2015 r. Regulamin: Konto Godne Polecenia w promocji "Konto na 4%"

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł wpłacony w całości. NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Zarób więcej i pomóż nam promować tę ofertę   |   Copyright © Agora SA